ข่าว กีฬา ออนไลน์

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:จี คลับ 666
รข่าว กีฬา ข่าว กีฬา ออนไลน์ออนไลน์ายงานจากคณะก้าวหน้า เปข่าว กีฬา ออนไลน์ิดเผยว่า มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ประมาณ 4 นาย มาที่อาคารไทยซัมมิท ชั้น 5 ซึ่งเป็นที่ทำการของคณะก้าวหน้า เพื่อขอตรวจค้นตามพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามข้อกำหนด เกี่ยวกับ การห้ามเสนอข่าว จำหน่าย หรือทำให้แพร่หลาย ซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใด รวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บรรดาที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนในทั่วราชอาณาจักร